Nadere regels beheerverordening begraafplaatsen

Geldend van 26-08-2022 t/m heden

Intitulé

Nadere regels beheerverordening begraafplaatsen

Burgemeester en wethouders van Reimerswaal;

Overwegende, dat het wenselijk is voorschriften te geven, waaraan gedenktekenen, zerken en beplantingen op graven op de algemene begraafplaatsen moeten voldoen;

Dat artikel 14 van de verordening op beheerverordening begraafplaatsen gemeente Reimerswaal, zoals vastgesteld op 13 februari 2014 het uitvaardigen van dergelijke voorschriften overlaat aan hun college;

Besluiten

Vast te stellen de voorschriften, waaraan gedenktekenen, zerken en beplantingen op graven op de algemene begraafplaatsen in de gemeente Reimerswaal moeten voldoen.

Artikel 1

 • 1. Voor de vervaardiging van de gedenktekenen mag uitsluitend weer- en UV bestendige, duurzame materialen, ter beoordeling van de gemeente, worden gebruikt.

 • 2. Materiaal zo uitvoeren dat breuk of buiging niet “met de hand” kan gebeuren.

 • 3. Het hoofdobject dient op het hoofdeinde, op één lijn geplaatst te worden met andere buurstenen. De onderdelen dienen roestvrij en breukvast aan elkaar verbonden en verankerd te zijn.

 • 4. Liggende stenen mogen een afwateringsvlak hebben tot maximaal 10 cm, berekent over de lange zijde. Secundaire objecten mogen over het graf verdeelt staan mits deze minder ruimtelijke impact hebben ten opzichte van het hoofdobject.

 • 5. Grafbeplanting: winterharde beplanting welke door de rechthebbende, gebruiker, belanghebbende of gemeente op een graf of urnenruimte wordt aangebracht.

 • 6. Ter beoordeling van de gemeente, dienen kleurstelling, vormen en materiaalsoorten in harmonie met de uitstraling van de begraafplaats te zijn.

Artikel 2

De gedenktekenen moeten aan de volgende eisen voldoen.

Staand hoofdobject

Enkele

graven

Dubbele

graven

Kinder-

graven

Urnengraven

Hoogte boven het maaiveld

max. 130 cm

max. 130 cm

max. 100 cm

max. 75 cm

Breedte

Max. breedte grafbedekking

min. 20 cm

max. 100 cm

min. 35 cm

max. 200 cm

min. 20 cm

max. 70 cm

min. 20 cm

max. 80 cm

Dikte

min. 8 cm

max. 25 cm

min. 8 cm

max. 25 cm

min 6 cm

min 6 cm

Fundatieplaten hoofdobject

Enkele

graven

Dubbele

graven

Kinder-

graven

Urnengraven

Lengte

max. 100 cm

max. 200 cm

max. 40 cm

Niet vereist. De stenen moeten worden geplaatst op de prefab put.

Breedte

max. 50 cm

max. 40 cm

max. 60 cm

-

Dikte

min. 4 cm

min. 4 cm

min. 4 cm

-

De fundatieplaten te stellen op minimaal 4 stuks kunststof palen Ø 7cm, minimale lengte 1,50 m.

Het bovenvlak van de fundatieplaat moet op lijn staan met buurgraven.

Liggend hoofdobject

Enkele

graven

Dubbele

graven

Kinder-

graven

Urnengraven

Lengte

max. 200 cm

max. 200 cm

max 120 cm

max. 60 cm

Breedte

max. 100 cm

max. 200 cm

max. 60 cm

Voor bg Rilland max 70 cm

max. 80 cm

Dikte

min. 8 cm

min. 8 cm

min. 6 cm

min. 6 cm

Fundatieplaten voor liggende hoofdobjecten

Lengte/breedte

Prefab

Afmetingen, gelijk aan die van de liggende steen of hoogstens aan alle kanten 10 cm groter, maar niet groter dan de oppervlakte van het graf.

Afdekplaten

Hebben een ondersteunende ondergrond, worden meestal niet gegraveerd. Minimale dikte 3 cm.

De fundatieplaten te stellen op minimaal 4 stuks kunststof palen Ø 7cm, minimale lengte 1,50 m.

De gaten voor de palen voorboren onder toezicht van de grafdelver. Het bovenvlak van de fundatieplaat moet minstens 10 cm onder het maaiveld liggen.

Keldergraven

Enkele

graven

Dubbele

graven

Kinder-

graven

Urnengraven

Lengte

max. 200 cm

max. 200 cm

max 120 cm

max. 60 cm

Breedte

max. 100 cm

max. 200 cm

max. 60 cm

Voor bg Rilland max 70 cm

max. 80 cm

Hoogte

min. 8 cm

min. 8 cm

min. 6 cm

min. 6 cm

Urnenmuur

Urnennissen

Lengte/breedte

max. 36,5 cm bij max. 36,5 cm

Dikte

Afhankelijk van materiaal, slagvast.

Plaatsing

min. 5 cm naar achteren

Ventilatie

Afsluitplaat niet geheel afkitten

Strooiveld muur Kruiningen

Urnennissen

Lengte

12 cm

Hoogte

8 cm

Dikte

2 tot 5 mm

Bevestiging

Verlijmen

Tekst

Vier regels gecentreerd

Artikel 3

Grafbeplanting

 • 1.

  Losse bloemen en planten

  Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.

 • 2.

  Winterharde gewassen

  • a.

   de winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte worden gehouden;

  • b.

   de winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de maximale hoogte van gedenkstenen niet overschrijden of moeten door snoeien binnen deze hoogte worden gehouden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2016

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van

mr. F Marquinie MBA

Secretaris

A.J. Huisman

Burgemeester