Erratum Nota Bodembeheer Gemeente Maastricht 2012

Geldend van 29-03-2019 t/m heden

Intitulé

Erratum Nota Bodembeheer Gemeente Maastricht 2012

d.d. 01-11-2018

Aanleiding:

De Bodemkwaliteitskaart onderdeel van de Nota Bodembeheer 2012 verloopt eind 2018 en is geactualiseerd. De nieuwe kaart wijkt vooral geografisch af van de oude kaart. Vanuit milieuhygiënisch opzicht wijkt de kwaliteit van de bodem van de nieuwe kaart niet significant af. Hierdoor is het bodembeleid zoals vastgesteld in de nota Bodembeheer gemeente Maastricht 2012 nog steeds van toepassing.

De Nota Bodembeheer gemeente Maastricht 2012 wordt derhalve (nu) niet geactualiseerd maar de wijzigen worden met behulp van dit Erratum aan de Nota toegevoegd.

Wijzigingen betreffen:

1e Plangebied A2

2e Plangebied Noorderbrug

3e Bedrijfsterrein van de ENCI

4e Tunnelbak A2

Toelichting op de wijzigingen:

 • 1.

  Plangebied A2,

  In de Bodemkwaliteitskaart gemeente Maastricht 2012 is het plangebied van de A2 uitgesloten. In verband met de werkzaamheden was voor dit gebied een specifieke bodemkwaliteitskaart vastgesteld. Zie groen ingekleurd deelgebied op Bodemkwaliteitskaart 2012. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en de kaart heeft sinds 31 december 2017 haar geldigheid verloren. Met uitzondering van de toegangswegen is overige deel van het plangebied weer opgenomen in de Bodemkwaliteitskaart 2019.

 • 2.

  Plangebied Noorderbrug,

  Het plangebied Noorderbrug; is niet opgenomen in de kaart omdat er ten behoeve van de werkzaamheden in 2016 voor dit deelgebied een aparte kaart is vastgesteld en de werkzaamheden nog steeds in uitvoering zijn. Zie paars ingekleurd deelgebied op Bodemkwaliteitskaart 2019.

 • 3.

  Bedrijfsterrein ENCI,

  Het bedrijfsterrein van de ENCI was op de BKK van 2012 uitgesloten omdat er van het gebied te weinig gegevens voorhanden waren. Zie paars ingekleurd deelgebied op Bodemkwaliteits- kaart 2012.

  Inmiddels zijn meer onderzoeksgegevens bekend en gelet op de voorgenomen tot omvorming van het bedrijfsterrein is de locatie opgenomen in de BKK van 2019 en daardoor niet meer uitgesloten. Zie deelgebied Buitengebied op deelgebiedenkaart Bodemkwaliteitskaart 2019.

 • 4.

  Tunnelbak A2,

  Dit deelgebied is gelegen binnen het plangebied van voormalige bodemkwaliteitskaart A2. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. In de bovenste meter boven de tunnelbak is alleen maar grond met de bodemkwaliteit schoon (AW 2000) toegepast. Hierdoor wijkt de kwaliteit van deze grond in positieve zin af van de rest van Maastricht. Deze deellocatie is gelegen in het stedelijk gebied van Maastricht en dus zou bij grondverzet, volgens ons beleid, grond met bodemkwaliteitsklasse industrie mogen worden toegepast. Om de huidige kwaliteit (AW 2000) voor de toekomst te kunnen waarborgen is er voor gekozen om dit gebeid als een apart deelgebied genaamd “Tunnelbak” te benoemen waarbij bij eventuele toekomstig grondverzet enkel grond mag worden toegepast met de kwaliteit AW2000.

Indeling deelgebieden Bodemkwaliteitskaart 2012

afbeelding binnen de regeling

Indeling deelgebieden Bodemkwaliteitskaart 2019

afbeelding binnen de regeling