Regeling vervallen per 29-01-2023

Subsidieregeling Plus op 4 centrumplannen Het Hogeland (2019)

Geldend van 20-08-2022 t/m 28-01-2023 met terugwerkende kracht vanaf 29-01-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Het Hogeland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Plus op 4 centrumplannen Het Hogeland (2019)
Citeertitel -
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-231832.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-08-2022 29-01-2020 29-01-2023 Nieuwe regeling

29-10-2019

gmb-2022-378453

Onbekend.