NADERE REGELS TEN AANZIEN VAN TERRASSEN EN UITSTALLINGEN

Geldend van 19-06-2011 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vlieland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling NADERE REGELS TEN AANZIEN VAN TERRASSEN EN UITSTALLINGEN
Citeertitel NADERE REGELS TEN AANZIEN VAN TERRASSEN EN UITSTALLINGEN
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Openbare orde en veiligheid
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2:10 APV Vlieland 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-2011 nieuwe regeling

14-06-2011

gmb-2022-376283

Onbekend.