Regeling vervallen per 13-02-2023

Algemene plaatselijke verordening Vlieland 2011

Geldend van 12-06-2011 t/m 12-02-2023 met terugwerkende kracht vanaf 12-06-2011

Algemeen

Overheidsorganisatie Vlieland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening Vlieland 2011
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Vlieland 2011
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Openbare orde en veiligheid
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-06-2011 12-06-2011 13-02-2023 nieuwe regeling

30-05-2011

gmb-2022-376158

Onbekend.