Verordening fractieondersteuning 2022

Geldend van 19-08-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Echt-Susteren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening fractieondersteuning 2022
Citeertitel Verordening fractieondersteuning 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 147 van de Gemeentewet
  3. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening fractieondersteuning 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-08-2022 01-04-2022 nieuwe regeling

06-07-2022

gmb-2022-372918

Onbekend.