Beleidsregels studietoeslag gemeente Olst-Wijhe

Geldend van 18-08-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Olst-Wijhe
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels studietoeslag gemeente Olst-Wijhe
Citeertitel Beleidsregels studietoeslag gemeente Olst-Wijhe
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 36b van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-08-2022 01-04-2022 nieuwe regeling

17-05-2022

gmb-2022-372527

Onbekend.