Welstandsnota gemeente West Maas en Waal 2012

Geldend van 29-06-2012 t/m heden

Intitulé

Welstandsnota gemeente West Maas en Waal 2012

Raadsbesluit

Onderwerp:Vaststellen herziene welstandsnota en de (her)benoeming leden Welstandscommissie/Commissie Ruimtelijke kwaliteit

Nr. 2012/06-20

De Raad van de gemeente West Maas en Waal,

Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders, d.d. 14 februari 2012, nr. 2.2.2

Overweging:

Gemeente West Maas en Waal werkt sinds 2004 met een welstandsnota. Voortschrijdend inzicht, wetswijzigingen en ervaring met het hanteren van de eerste nota hebben geleid tot een voorstel om de nota aan te passen. Op 17 februari 2011 heeft de gemeenteraad hiermee ingestemd.

BESLUIT:

Het bij dit besluit gevoegde besluit amendement te aanvaarden.

Met inachtneming van dit besluit:

de voorliggende Welstandsnota vast te stellen, zodat deze inwerking kan treden.

met terugwerkende kracht, per 1 oktober 2011 H.J.C Vreeswijk, M.Y. Roelofs, A.P. de Vries en J.P. Thole (her)benoemen als lid van de welstandscommissie.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 21 juni 2012.

De raad van West Maas en Waal,

mr. G.E.M. Gieling

griffier

Th.A.M. Steenkamp

voorzitter

Ondertekening