Regeling vervallen per 25-01-2024

Subsidieregeling Jongerenwerk

Geldend van 09-08-2022 t/m 24-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Krimpen aan den IJssel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Jongerenwerk
Citeertitel Subsidieregeling Jongerenwerk
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-08-2022 25-01-2024 nieuwe regeling

14-12-2021

gmb-2022-359725

Onbekend.