Subsidieregeling Jongerenwerk

Geldend van 09-08-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Krimpen aan den IJssel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Jongerenwerk
Citeertitel Subsidieregeling Jongerenwerk
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-08-2022 nieuwe regeling

14-12-2021

gmb-2022-359725

Onbekend.