Mandaatbesluit escalatieprocedure inkoop Gespecialiseerde Jeugdhulp en Wmo Midden-Limburg West

Geldend van 06-08-2022 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit escalatieprocedure inkoop Gespecialiseerde Jeugdhulp en Wmo Midden-Limburg West

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal;

Gelet op:

  • -

    Afdeling 10.1.1 ‘Mandaat’ Algemene wet bestuursrecht;

  • -

    de basis- en uitvoeringsovereenkomsten Gespecialiseerde Jeugdhulp Midden-Limburg West en Wmo nieuwe taken Midden-Limburg West

BESLUITEN

Mandaat te verlenen aan de wethouder van de gemeente Leudal met Wmo en Jeugd in zijn portefeuille voor de escalatieprocedure inzake de situatie dat geen overeenstemming bereikt wordt over het resultaat van de onderhandeling en beoordeling van de verlenging en nieuwe inschrijvingen voor de producten en diensten vallende onder de Uitvoeringsovereenkomsten Gespecialiseerde Jeugdhulp Midden-Limburg West en Wmo nieuwe taken Midden-Limburg West.

Dit besluit treedt na bekendmaking onmiddellijk in werking.

Ondertekening

Aldus besloten op 19 juli 2022

Het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Leudal,

De gemeentesecretaris, de burgemeester,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts D.H. Schmalschläger