Regeling vervallen per 01-01-2024

Beleidsregel multifunctionele ontgrondingen Noord-Brabant

Geldend van 03-08-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Beleidsregel multifunctionele ontgrondingen Noord-Brabant
Citeertitel Beleidsregel multifunctionele ontgrondingen Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 3, tweede lid, van de Ontgrondingenwet
  3. artikel 3, derde lid, van de Ontgrondingenwet
  4. Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

12-07-2022

prb-2022-9278

C2300197/5101843