Verordening participatie en inspraak Gemeente Aa en Hunze

Geldend van 02-08-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Aa en Hunze
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening participatie en inspraak Gemeente Aa en Hunze
Citeertitel Participatie- en inspraakverordening gemeente Aa en Hunze
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 150 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Inspraakverordening 2004.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-2022 nieuwe regeling

04-07-2022

gmb-2022-348039

Onbekend.