Regeling vervallen per 01-01-2023

Beleidsregel Corona steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl -intensivering initiatieven gezonde leefstijl gemeente Roermond 2022

Geldend van 03-08-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Roermond
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel Corona steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl -intensivering initiatieven gezonde leefstijl gemeente Roermond 2022
Citeertitel Beleidsregel Corona steunpakket Intensivering initiatieven gezonde leefstijl
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen, maatschappelijke zorg en welzijn, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-2022 01-01-2023 nieuwe regeling

19-07-2022

gmb-2022-346604

Onbekend.