Subsidieregeling OPZuid 2021 - 2027

Geldend van 29-11-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling OPZuid 2021 - 2027
Citeertitel Subsidieregeling OPZuid 2021 - 2027
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp financieel kader
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Verordening (EU) 2021/1060 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, het Fonds voor een rechtvaardige transitie en het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel, migratie en integratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid
  2. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-11-2023 paragraaf 3, 4, artikel, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2

21-11-2023

prb-2023-13970

C2324642/5359641
20-04-2023 29-11-2023 paragraaf 2, 2.1, 2.2, 2.3, artikel 1.4.a, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3

11-04-2023

prb-2023-4417

C2313332/5241523
15-09-2022 28-07-2022 20-04-2023 artikel 1.1, 1.3, 1.5, 2.4, 2.9, 2.10

06-09-2022

prb-2022-10960

5132865
28-07-2022 15-09-2022 nieuwe regeling

19-07-2022

prb-2022-9044

5100465