Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Geldend van 28-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie MijnGemeenteDichtbij
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Citeertitel Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp beleid, inkoop, inkopen, aanbesteding, aanbesteden
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-07-2022 Nieuw besluit

19-04-2022

bgr-2022-805

1287836