Beleid Microturbines op agrarisch en stedelijk bouwvlak in het buitengebied Schagen

Geldend van 27-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Schagen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleid Microturbines op agrarisch en stedelijk bouwvlak in het buitengebied Schagen
Citeertitel Beleid Microturbines op agrarisch en stedelijk bouwvlak in het buitengebied Schagen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-07-2022 nieuwe regeling

21-06-2022

gmb-2022-340373

Onbekend.