Nadere regels subsidie stimuleren van deelmobiliteit Weerribben-Wieden 2022

Geldend van 12-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Steenwijkerland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regels subsidie stimuleren van deelmobiliteit Weerribben-Wieden 2022
Citeertitel Nadere regels subsidie stimuleren van deelmobiliteit Weerribben-Wieden 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018
  2. Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 31 december 2026.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-12-2023 artikel 8, 12

12-09-2023

gmb-2023-528340

Onbekend.
01-09-2022 12-12-2023 nieuwe regeling

12-07-2022

gmb-2022-338516

Onbekend.