Bijdrageregeling verduurzamen bedrijventerreinen Grote Oogst Noord-Brabant

Geldend van 01-11-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Bijdrageregeling verduurzamen bedrijventerreinen Grote Oogst Noord-Brabant
Citeertitel Bijdrageregeling verduurzamen bedrijventerreinen Grote Oogst Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp bijdrage, economie, energie, milieu
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2022 artikel 8

18-10-2022

prb-2022-12854

C2304764 / 5145840
26-07-2022 01-11-2022 nieuwe regeling

25-07-2022

prb-2022-8846

C2299438