Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingbesluit 2022

Geldend van 10-06-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Roosendaal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingbesluit 2022
Citeertitel Algemeen mandaat-, volmacht en machtigingbesluit 2022
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-06-2024 Wijzigingen Subsidieregeling Inwonersinitiatieven en AVG-verzoeken

30-05-2024

gmb-2024-248074

Onbekend.
19-04-2024 10-06-2024 Wijzigingen Huisvestingswet en CISO

16-04-2024

gmb-2024-173311

839160
12-02-2024 19-04-2024 Organisatorische wijzigingen

25-01-2024

gmb-2024-63806

Onbekend.
01-01-2024 12-02-2024 Wijziging mandaten in verband met Wet goed verhuurderschap, Omgevingswet en nieuwe functietitels

12-12-2023

gmb-2023-537542

789169
09-10-2023 01-01-2024 Wijziging mandaten vanwege nieuwe groepen, nieuwe functies en taakverschuivingen binnen de organisatie.

28-09-2023

gmb-2023-427477

Onbekend.
10-04-2023 09-10-2023 Wijziging mandaten in verband met de Woo, organisatorische taakverschuivingen en de wet hersteloperatie toeslagen.

04-04-2023

gmb-2023-154720

699536
25-07-2022 10-04-2023 nieuwe regeling

19-07-2022

gmb-2022-337014

499743