Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Maashorst 2022

Geldend van 23-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Maashorst 2022
Citeertitel Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Maashorst 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 150 van de Gemeentewet
  2. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  3. artikel 47 van de Participatiewet
  4. Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling vervangt de participatieverordening 2015 Landerd, de Verordening ASD en gebiedsplatforms Uden 2019 en de Convenant ASD gemeente Landerd 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-07-2022 nieuwe regeling

23-06-2022

gmb-2022-336408

Onbekend.