Aanwijzingsbesluit inzake betaald parkeren en parkeren vergunninghouders 2011

Geldend van 22-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maasgouw
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit inzake betaald parkeren en parkeren vergunninghouders 2011
Citeertitel Aanwijzingsbesluit inzake betaald parkeren en parkeren vergunninghouders 2011
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening parkeerbelastingen Maasgouw 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling vervangt het aanwijzingsbesluit vastgesteld d.d. 2 december 2008.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-2022 nieuwe regeling

15-02-2011

gmb-2022-334730

Onbekend.