Verklaring van geen bedenkingen Wabo (beleid)

Geldend van 13-12-2010 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 13-12-2010

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerde
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verklaring van geen bedenkingen Wabo (beleid)
Citeertitel Verklaring van geen bedenkingen Wabo (beleid)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2.1 van de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  2. artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  3. artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  4. artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-2010 13-12-2010 Nieuwe regeling

13-12-2010

gmb-2022-334271

Onbekend.