Nota Parkeren 2019

Geldend van 22-02-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-02-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie West Maas en Waal
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nota Parkeren 2019
Citeertitel Nota Parkeren 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Nota Parkeren 2019
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2022-41279

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Reparatiewet BZK 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-02-2019 01-02-2019 nieuwe regeling

24-01-2019

Maas&Waler

Onbekend.