Regeling vervallen per 26-07-2023

Beleidsregel maatwerk omgevingskwaliteit Noord-Brabant

Geldend van 20-07-2022 t/m 25-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Beleidsregel maatwerk omgevingskwaliteit Noord-Brabant
Citeertitel Beleidsregel maatwerk omgevingskwaliteit Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-2022 26-07-2023 nieuwe regeling

05-07-2022

prb-2022-8557

C2296514/5098489