Besluit deelplafonds kadernota 2023-2026

Geldend van 19-07-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit deelplafonds kadernota 2023-2026

Gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland;

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Besluit deelplafonds kadernota 2023-2026

Artikel 1 Hoogte deelplafond

De deelplafonds voor de subsidieregelingen genoemd in de tabel opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden vastgesteld op de daarbij in die tabel behorende bedragen.

Artikel 2 Wijze van verdeling

De deelplafonds voor de subsidieregelingen genoemd in de tabel opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden verdeeld overeenkomstig de daarbij in die tabel gestelde wijze.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit deelplafonds Kadernota 2023-2026.

Ondertekening

Den Haag, 6 juli 2022

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. J. SMIT,

voorzitter

drs. H.M.M. KOEK,

secretaris

Bijlage behorende bij het Besluit deelplafonds kadernota 2023-2026

Tabel behorende bij de artikelen 1 en 2 van het Besluit deelplafonds kadernota 2023-2026

Subsidieregeling

Paragraaf

Bedrag deelplafond

Tijdvak

Wijze van verdeling

1.6.36 Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

2 Restauratie rijksmonumenten

€ 3.350.000

1 januari 2023 t/m 31 december 2023

Op basis van kwalitatieve criteria als bedoeld in artikel 10 Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

 

3 Herbestemming Rijksmonumenten

€ 250.000

1 januari 2023 t/m 31 december 2023

Op basis van kwalitatieve criteria als bedoeld in artikel 23 van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

1.6.46 Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

2 Draaipremie

€ 90.000

1 januari 2023 t/m 31 december 2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 7 van de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

 

3 Onderhoud

€ 200.000

1 januari 2023 t/m 31 december 2023

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 16 van de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

 

4 Groot onderhoud

€ 300.000

1 januari 2023 t/m 31 december 2023

Op basis van kwalitatieve criteria als bedoeld in artikel 28 van de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013