Regeling vervallen per 01-01-2023

Gewijzigde besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Winterswijk 2022

Geldend van 21-07-2022 t/m 31-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Winterswijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gewijzigde besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Winterswijk 2022
Citeertitel Gewijzigde Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Winterswijk 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gewijzigde Verordening Sociaal Domein Winterswijk 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Winterswijk 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2022 01-07-2022 01-01-2023 nieuwe regeling

12-07-2022

gmb-2022-327079

Onbekend.