Besluit van de raad van de gemeente Oosterhout van 24 mei 2022 tot vaststelling van de 'Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Oosterhout'

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-01-2025

Algemeen

Overheidsorganisatie Oosterhout
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de raad van de gemeente Oosterhout van 24 mei 2022 tot vaststelling van de 'Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Oosterhout'
Citeertitel Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Oosterhout
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2025 Nieuwe regeling

24-05-2022

gmb-2022-324077

335584