Regeling vervallen per 01-05-2024

Subsidieregeling hernieuwbare energie en energie-efficiëntie door ondernemingen

Geldend van 22-07-2022 t/m 30-04-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Overijssel
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling hernieuwbare energie en energie-efficiëntie door ondernemingen
Citeertitel Subsidieregeling hernieuwbare energie en energie-efficiëntie door ondernemingen
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-2022 01-05-2024 nieuwe regeling

28-06-2022

prb-2022-8395

2022/0127744