Beleidsplan onderhoud civiele Kunstwerken 2021 - 2024

Geldend van 15-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maasgouw
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsplan onderhoud civiele Kunstwerken 2021 - 2024
Citeertitel Beleidsplan onderhoud civiele Kunstwerken 2021 - 2024 van de gemeente Maasgouw
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  4. Wegenwet
  5. Wet herverdeling wegenbeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2022 nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2022-322535

Onbekend.