Beleidsplan Onderhoud gemeentelijke gebouwen 2021-2024

Geldend van 15-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maasgouw
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsplan Onderhoud gemeentelijke gebouwen 2021-2024
Citeertitel Beleidsplan Onderhoud gemeentelijke gebouwen 2021-2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  4. Woningwet
  5. Arbeidsomstandighedenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2022 nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2022-322313

Z/22/021696