Welstandsnota Gemeente Soest

Geldend van 20-02-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Soest
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Welstandsnota Gemeente Soest
Citeertitel Welstandsnota Gemeente Soest
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-2014 nieuwe regeling

13-02-2014

gmb-2022-322161

Onbekend.