Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2022

Geldend van 13-07-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Doetinchem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2022
Citeertitel Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-2022 01-07-2022 nieuwe regeling

05-07-2022

gmb-2022-315394

Onbekend.