Besluit informatiebeheer Fijnder 2022

Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Fijnder
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Besluit informatiebeheer Fijnder 2022
Citeertitel Besluit Informatiebeheer Fijnder 2022
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Besluit informatiebeheer
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 6 van de Archiefwet 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2022 Nieuwe regeling

23-06-2022

bgr-2022-747

Onbekend.