Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Fryslân 2022

Geldend van 13-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Fryslân
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Fryslân 2022
Citeertitel Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Fryslân 2022
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 145 van de Provinciewet
  2. Algemene subsidieverordening Fryslân 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-2022 nieuwe regeling

05-07-2022

prb-2022-8107

02009156