Agressieprotocol Gemeente Gouda

Geldend van 08-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gouda
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Agressieprotocol Gemeente Gouda
Citeertitel Agressieprotocol Gemeente Gouda
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-2022 nieuwe regeling

14-06-2016

gmb-2022-309034

Onbekend.