Waardevolle bomenkaart Druten 2009

Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Intitulé

Waardevolle bomenkaart Druten 2009

Artikel 1

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Druten stelt hierbij de Waardevolle Bomenkaart 2009 vast.

Deze kaart treedt in werking vanaf 1 januari 2009.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in het college op 11 november 2008,

Burgemeester Secretaris

A. Aelberts H.Driessen