Besluit uitvoeringsregels bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) ISD Bollenstreek

Geldend van 07-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Besluit uitvoeringsregels bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) ISD Bollenstreek
Citeertitel Uitvoeringsregels Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) ISD Bollenstreek
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2022 nieuwe regeling

27-10-2016

bgr-2022-730

Onbekend.