Regeling vervallen per 31-12-2023

Verordening artikel 212 Gemeentewet, financieel beleid, beheer en organisatie ISD Bollenstreek

Geldend van 07-07-2022 t/m 30-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Verordening artikel 212 Gemeentewet, financieel beleid, beheer en organisatie ISD Bollenstreek
Citeertitel Financiële verordening 2018 ISD Bollenstreek
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 212 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Financiële verordening 2004 ISD Bollenstreek. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2022 31-12-2023 nieuwe regeling

18-12-2017

bgr-2022-728

Onbekend.