BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING

Geldend van 25-11-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 31-05-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Volkskredietbank Noord-Oost Groningen
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING
Citeertitel Beleidsregels Schuldhulpverlening
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Wijzgiging beleidsregels schuldhulpverlening
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-2021 31-05-2021 Aanpassing beleidsregels schuldhulpverlening aan Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024

25-11-2021

bgr-2022-726

Onbekend.