Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over huishoudelijke ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Beleidsregels huishoudelijke ondersteuning Edam-Volendam)

Geldend van 07-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over huishoudelijke ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Beleidsregels huishoudelijke ondersteuning Edam-Volendam)
Citeertitel Beleidsregels huishoudelijke ondersteuning Edam-Volendam
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  3. § 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  4. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2022 nieuwe regeling

27-06-2022

gmb-2022-306909

Z22111148/D-ADV-22203509