Aanwijzingsbesluit vertegenwoordiging in Gemeenschappelijke Regelingen namens de gemeente Vaals

Geldend van 06-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit vertegenwoordiging in Gemeenschappelijke Regelingen namens de gemeente Vaals
Citeertitel Aanwijzingsbesluit vertegenwoordiging in Gemeenschappelijke Regelingen namens de gemeente Vaals 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-2022 nieuwe regeling

14-06-2022

gmb-2022-304831

22.0003605