Subsidieregeling Transformatiefonds Westland

Geldend van 06-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Westland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Transformatiefonds Westland
Citeertitel Subsidieregeling Transformatiefonds Westland
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Westland 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is van kracht zolang de Detailhandelsvisie Westland 2021-2026 in werking is, maar uiterlijk tot en met 31 december 2026.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-2022 nieuwe regeling

24-05-2022

gmb-2022-303922

Onbekend.