Besluit van het college en de burgemeester van Lelystad houdende een mandaat, volmacht en machtiging inzake de opvang van Oekraïense vluchtelingen (Mandaat opvang Oekraïense vluchtelingen).

Geldend van 01-08-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college en de burgemeester van Lelystad houdende een mandaat, volmacht en machtiging inzake de opvang van Oekraïense vluchtelingen (Mandaat opvang Oekraïense vluchtelingen).
Citeertitel Mandaatregeling opvang Oekraïense vluchtelingen
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. titel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2023 wijziging functiebenamingen ondermandaat

26-07-2023

gmb-2023-336638

Onbekend.
06-07-2022 01-08-2023 nieuwe regeling

05-07-2022

gmb-2022-302946

Onbekend.