Regeling vervallen per 04-04-2023

Beleidsregels Bibob Alphen aan den Rijn 2016

Geldend van 05-07-2022 t/m 03-04-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Alphen aan den Rijn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Bibob Alphen aan den Rijn 2016
Citeertitel Beleidsregels Bibob Alphen aan den Rijn 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
 2. Besluit Bibob
 3. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 3 van de Drank- en Horecawet
 5. artikel 27 van de Drank- en Horecawet
 6. artikel 30a van de Drank- en Horecawet
 7. artikel 31 van de Drank- en Horecawet
 8. Algemene Plaatselijke Verordening Alphen aan den Rijn
 9. artikel 30b van de Wet op de kansspelen
 10. artikel 9.2.2.3 van de Wet milieubeheer
 11. artikel 11.2 van de Wet milieubeheer
 12. artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 13. artikel 2.17 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 14. artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014
 15. artikel 16a van de Huisvestingswet 2014
 16. artikel 19 van de Huisvestingswet 2014
 17. artikel 22 van de Huisvestingswet 2014
 18. artikel 23 van de Huisvestingswet 2014
 19. artikel 25 van de Huisvestingswet 2014
 20. artikel 27 van de Huisvestingswet 2014
 21. Algemene subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-2022 04-04-2023 nieuwe regeling

28-08-2018

gmb-2022-301973

Onbekend.