Gemeentelijke beleidsregel vakantiewoningen en – appartementen

Geldend van 08-11-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gemeentelijke beleidsregel vakantiewoningen en – appartementen
Citeertitel Gemeentelijke beleidsregel vakantiewoningen en – appartementen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

bijlage II van het Besluit omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-11-2018 Nieuwe regeling

30-10-2018

gmb-2022-301875

Onbekend.