Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over bijzondere bijstand en minimaregelingen (Nota bijzondere bijstand en minimaregelingen Edam-Volendam 2016)

Geldend van 15-02-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over bijzondere bijstand en minimaregelingen (Nota bijzondere bijstand en minimaregelingen Edam-Volendam 2016)
Citeertitel Nota bijzondere bijstand en minimaregelingen Edam-Volendam 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 35 van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De tekst van deze regeling is bijgewerkt tot en met het collegebesluit van 7 november 2017, houdende de vervanging van paragraaf 4.2 door de Regeling tegemoetkoming aanvullende zorgverzekering per 1 januari 2018. Data bekendmaking: op website edam-volendam.nl: 13-02-2017, in de Uitkomst: 14-02-20217, in de Nivo: 15-02-2017, in de Stadskrant: 20-02-2017. Data bekendmaking eerste wijziging (paragraaf 4.2): op website edam-volendam.nl: 24-11-2017, in de Uitkomst: 28-11-2017 (bron: https://issuu.com/de-uitkomst/docs/de_uitkomst_week_48_2017)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2017 nieuwe regeling

24-01-2017

gmb-2022-300089

D-1715411/D-ADV-1702655