Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende regels omtrent jeugdhulp (Nadere regels jeugdhulp Edam-Volendam 2022)

Geldend van 02-07-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende regels omtrent jeugdhulp (Nadere regels jeugdhulp Edam-Volendam 2022)
Citeertitel Nadere regels jeugdhulp Edam-Volendam 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening jeugdhulp Edam-Volendam 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels Jeugdhulp Edam-Volendam 2018.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-2022 01-01-2022 nieuwe regeling

27-06-2022

gmb-2022-299387

Z21102689/D-ADV-22205354