Besluit van de gemeenteraad van Lelystad houdende regels inzake gedrag en integriteit van gemeenteraadsleden en fractie-assistenten (GEDRAGSCODE gemeenteraadsleden en fractie-assistenten van Lelystad)

Geldend van 09-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de gemeenteraad van Lelystad houdende regels inzake gedrag en integriteit van gemeenteraadsleden en fractie-assistenten (GEDRAGSCODE gemeenteraadsleden en fractie-assistenten van Lelystad)
Citeertitel GEDRAGSCODE gemeenteraadsleden en fractie-assistenten van Lelystad
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 15 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-2022 nieuwe regeling

17-05-2022

gmb-2022-298970

151