Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende vaststelling Algemene inkoopvoorwaarden Provincies 2022 voor leveringen en diensten Provincie Zeeland

Geldend van 07-07-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende vaststelling Algemene inkoopvoorwaarden Provincies 2022 voor leveringen en diensten Provincie Zeeland
Citeertitel Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2022 voor leveringen en diensten
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, bestuur en recht
Eigen onderwerp Bestuur
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 158, eerste lid, van de Provinciewet
  2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. titel 5 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2022 01-07-2022 Rectificatie art. 9

28-06-2022

prb-2022-7970

160085
01-07-2022 07-07-2022 Nieuwe regeling

28-06-2022

prb-2022-7723

160085