Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze houdende regels omtrent hinderlijke of schadelijke dieren. Aanwijzingsbesluit inzake het houden van hinderlijke of schadelijke dieren in de gemeente Bernheze 2022;

Geldend van 30-06-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze houdende regels omtrent hinderlijke of schadelijke dieren. Aanwijzingsbesluit inzake het houden van hinderlijke of schadelijke dieren in de gemeente Bernheze 2022;
Citeertitel Aanwijzingsbesluit inzake het houden van hinderlijke of schadelijke dieren in de gemeente Bernheze
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR664121/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-06-2022 Nieuwe regeling

28-06-2022

gmb-2022-297733

Onbekend.